Voor plaatsing activiteit of evenement kunt u dit per mail doorgeven.
Naast activiteit of evenement graag ook datum, plaats van handeling, tijd, entree, welk organisatie etc.

info@tmdesign.nl

-